Uppdatera Lediga jobb

När denna skriptmodul körs så uppdateras filen /assets/cache/varbijson i filarkivet med Lediga jobb-feed:en från Varbi.

Anropet till skript-modulen sker via ett alias (../api/updatepositions) som i sin tur anropas asynkront via JavaScript-filen hho-update-positions.js.

Den filen körs på Intranätens startsida via mallen Startsida - Intranät & BUF Portalsida (../Mallar som inte används så ofta/Intranätspecifika/Startsida - Intranät & BUF Portalsida)