Utrymmningslista ---- TEST ej i skarp drift

Dag Starttid Sluttid F�retag Bes�kare Mobilnr Mottagare
2020-03-30 06:53:00 08:53:00 TestBolaget TestPersonen1 0707498016 Tomas Hylander
2020-03-30 07:01:00 08:55:00 TestBolaget TestPersonen2 0707498016 Tomas Hylander
2020-03-30 07:04:00 08:59:00 TestBolaget TestPersonen3 0707498016 Tomas Hylander
2020-03-30 14:55:00 14:50:00 TestBolaget2 TestPersonen4 0707498016 Tomas Hylander
2020-03-30 14:57:00 14:52:00 TestBolaget2 TestPersonen5 0707498016 Tomas Hylander
2020-03-30 14:58:00 14:55:00 TestBolaget2 TestPersonen5 0707498016 Tomas Hylander